Angielska rewolucja burżuazyjna XVII wieku Tom II pod redakcją członka Akademii E. A. Kosmińskiego i kandydata nauk historycznych A.J. Lewickiego