Andrzejewski B., Moryń M., Przyłębski A.: Mały leksykon filozofów