Andrzej Zawadzki ps. Andrzejewski (oprac.) : Pamiętniki żołnierzy Baonu „Pięść” oddziału 993/W kontrwywiadu KG AK. Powstanie Warszawskie