Andrzej Rudowski Radosław Zenderowski (red.) : Zjawiska i procesy dezintegracji w postzimnowojennej Europie