Andrzej Leszek Szcześniak : Judeopolonia – Żydowskie państwo w państwie polskim