Andrzej Konstankiewicz : Broń strzelecka wojska polskiego 1918-1939