Andrzej Jaczewski, Jerzy Żmijewski: Książka dla chłopców – O dorastaniu i dojrzewaniu