Andrzej Eberhardt, Halina Halicka-Ambroziak, Wiesław Romanowski : Wskazówki do ćwiczeń z fizjologii doświadczalnej z elementami fizjologii wysiłku fizycznego