Andrzej Ciepliński Ryszard Woźniak – Encyklopedia współczesnej broni palnej (od połowy XIX wieku)