Andrić Ivo i inni: Bar „Titanic” jugosłowiańskie opowiadania wojenne