Alina Brodzka (red.) : O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza