Aleksander Bocheński : Dzieje głupoty w Polsce – Pamflety dziejopisarskie