Alber Henryk, Marzecki Tomasz: Miłe zmagania z nauką grania… Gitarowe ABC 3