Adam Cieszyński Aleksander Kowalski [oprac.] : Mała Historia Biblijna – Dzieje Bożego Zbawienia