Adam Budnikowski : Międzynarodowe stosunki gospodarcze