Włodzimierz Antoniewicz : Historia sztuki najdawniejszych społeczeństw pierwotnych część 1