Tadeusz Lazzarini Andrzej Hermanowski Jerzy Gaździcki Maria Dobrzycka Irmina Laudyn : Geodezja – Geodezyjna osnowa szczegółowa