Józef J. Świrski : Przyrodolecznictwo w zastosowaniu domowym