Jerzy Greń : Statystyka matematyczna – Modele i zadania