Zbigniew Ziółkowski (red.) : Instrukcja obsługi motocykla „Junak” M10