Grzegorz Leopold Seidler : Studia z historii doktryn – Doktryny prawne imperializmu