Archiwa kategorii: Historia sztuki

Henry de Morant: Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do współczesności

Setkowicz Jan: Zarys historii mebla – od czasów starożytnych do końca XIX wieku

Michałowski Kazimierz: Jak Grecy tworzyli sztukę

Krakowski Piotr: O sztuce nowej i najnowszej

Rożek Michał: Diabeł w kulturze polskiej – Szkice z dziejów motywu i postaci

Karpowicz Mariusz : Sztuka oświeconego sarmatyzmu