Albina Gołubiewa Natalia Kowalska : Russkij jazyk siewodnja [Język Rosyjski dzisiaj] – dla uczniów studentów i przedsiębiorców